לביא תצלומי אוויר בעולם – תאילנד

ביצוע פרויקט לרשת מלונות בקו תאו וקוסמוי – תאילנד

פרטים נוספים

הלקוח: רשת מלונות גדולה בתאילנד

מיקום הפרויקט:

תאילנד

השירותים שניתנו ללקוח:

הטכנולוגיה:

צילום אויר בעזרת רחפים