david promenade

david promenade residences הינו פרויקט יוקרה בו נבנים שני מגדלים. האחד למגורים והשני מלון. צילום למטרת הדמיות פנים משמש לשיווק הפרוייקט על מנת להראות את הנוף הנשקף מחלונות הדירות

  • צילום אוויר למטרת הדמיות פנים
  • צילום אווירי - הדמיות פנים
  • צילום אוויר למטרת הדמיות פנים

פרטים נוספים

הלקוח: david promenade residences

מיקום הפרויקט:

צילום אווירי בתל-אביב

השירותים שניתנו ללקוח:

תצלום אוויר אופקי

צילומי סטילס

 

הטכנולוגיה:

צילום אופקי