רכבת ישראל

מעקב תלת חודשי אחרי בניית תווי הרכבת לכרמיאל וההתקדמות באזור מנהרות גילון.

  • תצלומי אוויר - מעקב
  • תצלומי אוויר - מעקבים
  • תצלומי אוויר - מעקב

פרטים נוספים

הלקוח: רכבת ישראל

מיקום הפרויקט:

עכו-כרמיאל

השירותים שניתנו ללקוח:

  • צילום אווירי

הטכנולוגיה: