תצלומי אוויר - מעקב פרוייקטים

  • רכבת ישראל

    תצלומי אוויר - מעקב פרוייקטים

    מעקב תלת חודשי אחרי בניית תווי הרכבת לכרמיאל וההתקדמות באזור מנהרות גילון....